TAnkefelt terapi (TFT)

TFT er en hjelp til selvhjelp og kan lindre mange typer uønsket følelser. Metoden er smertefri, den kan virke meget hurtig og har en høy suksessgrad. 

TFT tar i bruk kombinasjoner fra vitenskapene merdianlære, kinesiologi og kognitiv terapi ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med lett fingerbanking etter bestemte mønstre.

NB! TFT kan også utføres via en telefon time. Du bestiller da video konsultasjon via online booking og betaling utføres via Vipps (Helheten AS vipps nr 81492).  

Ved første gangs konsultasjon bør man sette opp dobbelt time. 

NB! Ved Video konsultasjon logger du inn i pasientsky ca 5-10 min før din konsultajson og trykker på knappen som sier “START VIDEO KONSULTASJON”. Her venter du til din behandler kommer på skjermen til avtalt tid.

For mer informasjon om Tankefeltterapi se hjemmesiden til TFT Norway
TFT tar i bruk kombinasjoner fra vitenskapene merdianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med lett fingerbanking, etter bestemte mønstre.