TAnkefelt terapi (TFT)

TFT er en hjelp til selvhjelp og kan lindre mange typer uønsket følelser. Metoden er smertefri, den kan virke meget hurtig og har en høy suksessgrad. 

TFT tar i bruk kombinasjoner fra vitenskapene merdianlære, kinesiologi og kognitiv terapi ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med lett fingerbanking etter bestemte mønstre.

NB! TFT kan også utføres via en telefon time. Du bestiller time via online booking og skriver i kommentar feltet at du ønsker telefon time og Silje ringer deg på avtalt tidspunkt. Betaling utføres via Vipps (Helheten AS vipps nr 81492).  

Ved første gangs konsultasjon bør man sette opp dobbelt time. 

For mer informasjon om Tankefeltterapi se hjemmesiden til TFT Norway
TFT tar i bruk kombinasjoner fra vitenskapene merdianlære, kinesiologi og kognitiv terapi, ved at man stimulerer punkter på kroppens energibaner med lett fingerbanking, etter bestemte mønstre.