Testene diagnoserer ikke sykdommer men har fokus på å optimalisereindividuelle ernæringsbehov for den enkelte.
Dette er altså først og fremst tester som retter seg mot de som vil vite hva slags type mat man har best av å spise. Det gis ikke informasjon om konkret sykdom. Dette gjelder også DNA analysen da den per i dag ikke måler gener som er direkte knyttet til sykdom, men derimot til ernæring. Hovedfokus på denne type gentest er fett og fettbalanse, om man tåler salt, koffein og hvordan enkelte vitaminer tas opp i kroppen. Videre testes gener for sesongvariasjoner, oksygenopptak, vekt og forbrenning. Det testes også gener for sukkerbalanse og svakheter ved inntak av laktose og gluten, oksidativt stress på cellenivå samt leverens avgiftningsfunksjon, noe som definitivt har med ernæring og mat å gjøre. Den typen test som benyttes gir dessuten svar på stort sett alle de genetiske variantene i forhold til hva slags type fett og mat man bør innta.

Hår-mineral analyse
Matintoleranse
Cellestoffskifte og miljøgifter
DNA analyse