Cellestoffskifte og Miljøgift Test

Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer

Hvorfor ta Cellestoffskifte og Miljøgift Test?

Vårt samfunn i dag, verden over, er dessverre i en sånn forfatning at ingen lenger er fri for giftstoffer i kroppen. Selv i alle testede viltlevende dyrearter er det påvist fra rundt 30 forskjellige miljøgifter eller mer (i navlestrengsblod hos mennesker – flere hundre!). Så dagens status tilsier at skal vi holde oss friske, er vi nødt til å hjelpe kroppen med avgiftning, samt redusere giftbelastningen i den grad det er mulig.

Denne testen måler typisk hvordan kroppen fungerer inni cellene, og er en viktig test innen funksjonsmedisin.

Vi er så vant til alle eksponerings kildene vi har for giftstoffer at vi slett ikke tenker over at det kan påvirke helsen vår. Alt fra vaskemidler, tapet, lim, avgasser fra motordrevne kjøretøy, teflon produkter, vanlig kosmetikk og hudpleie, parfyme og mye mye mer, kan hope seg opp i kroppen og gi problemer. Faktorer som spiller en viktig rolle er: 1 - Hvor god er din kropps evne til å kvitte seg med giftstoffer? 2 - Hvor stor er eksponeringen (mengen du får i deg)? 3 - Hvordan påvirker coctail effekten (samlet påvirkning av alle giftstoffer vi får i oss) kroppen din?

Dersom kroppen din har en redusert evne til å fjerne giftstoffer vil du lettere kunne påvirkes negativt helsemessig, enn en som har en velfungerende avgiftnings funksjon.


Hvilken informasjon kan man få ut av denne testen?

 • Kroppens evne til å bryte ned og omsette karbohydrater, proteiner og fett fra maten du spiser.
 • Kroppens evne til å produsere energi.
 • Leverens evne til å avgifte kroppen.
 • Tilstanden i mage/tarm (evt. ubalanse i bakterieflora).
 • Tilstanden i nervesystemet.
 • Evt. påvirkning av miljøgifter.
 • Funksjonell ernæringsstatus på vitaminer, mineraler og aminosyrer.

Ved å få informasjon om hvor kroppen faktisk mangler ulike næringsstoffer, vil man mer spesifikt kunne iverksette tiltak for å korrigere ubalansene. 

Hvem kan ha nytte av denne testen?

 • Epilepsi rammede.
 • Ved ME/CFS.
 • Personer med multi-chemical-sensitivity.
 • Mennesker med tegn til redusert avgiftningsevne.
 • Yrker som frisør, anlegg, oljeindustri, gummi industri og andre som er utsatt for miljøgifter...
 • De som ønsker å få barn!
 • Alle som ønsker å forebygge sykdomsfremkallende opphopning av miljøgifter i kroppen.

I dagens samfunn er det ingen av oss som kan unngå å bli eksponert for flere miljøgifter og tilsetningsstoffer i mat. Dette er en urintest som måler metabolitter (rester etter miljøgifter) og organiske syrer (restprodukter etter biokjemiske prosesser i kroppen). Mange av oss kan ha problemer, selv om vi lever relativt sunt, med å skille ut opphopede giftstoffer. Disse stoffene kan lagres mange steder i kroppen, både i fettvev, nervevev, benvev og i indre organer. Det er svært viktig å transportere disse ut av kroppen på forsvarlig vis. Hvorfor har mange av oss problemer med dette? Mye kan finnes i vårt gen uttrykk, men kan heldigvis avhjelpes ved økt bruk av spesifikke næringsstoffer og urter. Denne testen er et godt verktøy for å hjelpe deg å oppnå en bedre helseprofil. I dagens verden burde slike tester være i legens standardprogrammer, men inntil da har du altså muligheten til å få foretatt testen via dyktige terapeuter. 

Hvorfor skal jeg ta testen?

Dersom du kjenner deg igjen, og kan krysse av i noen av de nedenfor stående rutene, kan du ha 

god nytte og hjelp av å ta denne testen.

 • Jeg ønsker å bli gravid, og vil sette kroppen min i best mulig stand.
 • Jeg har fysiske eller mentale plager som ikke finner svar eller løsninger i andre prøver eller behandlinger.
 • Jeg har en diagnose, men ingen har funnet årsaken.
 • Jeg har kroniske plager.
 • Jeg føler at noe er galt.
 • Jeg har ”alltid” lite energi (f.eks. ME/CFS) Jeg har problemer med vekten (mye/lite).
 • Jeg har forhøyet kolesterol.
 • Jeg har blodsukkerproblemer.
 • Jeg lager mat i Teflon belagte gryter og panner.
 • Jeg jobber et sted der jeg jevnlig blir eksponert for giftstoffer.
 • Jeg har unormale blodverdier.
 • Jeg har irriterte slimhinner.
 • Jeg er ofte svimmel.
 • Jeg har hormonell ubalanse.
 • Jeg har humørsvingninger/depresjon.
 • Jeg ønsker å være føre var.

Selv om du ikke finner din problematikk blant punktene over, skal du ikke utelukke at testen kan

gi deg viktige svar.

Med hver eneste analyse medfølger et behandlings-forslag samt en forklaring til din behandler. Alle behandlingsforslagene er grundig dokumentert med minimum 5 studier/artikler som bakgrunn.

Organiske syrer i urinen er et resultat av nedbrytning og omdannelse av proteiner, karbohydrater og fett fra kosten vår. Mengden av de forskjellige stoffene danner et unikt grunnlag for informasjon om kroppens biokjemi, og din helse på cellenivå. Stoffer fra bakterier gir også viktig informasjon. Din behandler får viktig in-formasjon om mulige fakto-rer som kan være årsak til din helsetilstand eller på-virke din fysiske og mentale helse.

Du får 2 tester i 1!

Tilstandsrapport og forgiftningsrapport

Du blir testet for 7 forskjellige miljøgifter som finnes i vår hverdag.

Parabener finnes i kosmetikk, tannkremer, sjampo, medisiner etc. Parabener har østrogen og hormon-hermende effekt, og har vært implisert i tilfeller av brystkreft.

Phthalater brukes i produksjon av plastikk for å øke fleksibiliteten og mykne materialet. Det brukes også i enkelte depot-medisiner, make-up, sjampo og lignende. Phthalater er kjent for å forårsake hormonelle forstyrrelser, så vel som nevrologiske og utviklingsmessige forstyrrelser. Spesielt kan de påvirke guttefoster på en negativ måte.

Xylen finnes i mange kilder, bl.a. tobakksrøyk, tyggegummi, blekk, polish, lakk, maling, avfettingsmidler og mye mer. Xylen kan undertrykke sentralnervesystemet, og forårsake anemi, nyreskader, irritasjon i slimhinner, hudbetennelse, tretthet, hodepine etc.

Benzen er naturlig til stede i rå og raffinert petroleum. Kilder: tobakksrøyk, lim, maling, markørpenner, tyggegummi, avgasser fra byggematerialer, teppe lim, flytende vaskemidler, møbelvoks etc.
Benzen kan senke blodverdiene og redusere beinmargen, med bl.a. leukemi til følge. Kreftfremkallende og giftig for genene. Trimethylbenzen brukes i impregnering av treverk, white spirit, pestisider (sprøytemidler), avfettings-midler, blekemidler, parfymer, skjerm rensemidler, sko impregnering.

Trimethylbenzen kan forårsake magesmerter, kvalme, diaré, nyrebetennelse, symptomer på løsemiddel-skader, svette tokter, svimmelhet, irritasjon av slim-hinner, hodepine, tretthet etc

Styren brukes i produksjon av syntetisk gummi, syntetisk lateks, polyestere og plastikk produkter. Finnes også i tobakksrøyk, pakkematerialer, leker, hobbymaterialer, bildeler, husholdningsapparater etc. Styren hemmer sentralnervesystemet, og kan forårsake svimmelhet, hodepine, kvalme, konsentrasjonsproblemer, redusert balanse og koordineringsevne, tretthet, hudbetennelse etc.

Toluen er rikelig til stede i tobakksrøyk, blekk, tynner, klebestoffer, toalettrengjøringsmidler, bakteriedrepende midler, tilsetning i kosmetikk, brukes for å øke oktanen i bensin.  Toluen kan forårsake skjelvinger, sløvhet, humørsving-ninger, øresus, dobbeltsyn, taleforstyrrelser, anoreksi, svimmelhet etc.

Som du ser, er det mange av de vanlige tingene vi omgir oss med til daglig, som kan være kilde for eksponering av disse stoffene. Dersom du har en eller flere av dem i kroppen, er det viktig å hjelpe kroppen til å kvitte seg med dem slik at de ikke forårsaker mer skade, og slik at kroppen får mulighet til å reparere seg selv.


HVORDAN TA URIN PRØVEN?

Testen er enkel og skal utføres hjemme hos deg selv. Du får tilsendt (eller levert ved oppmøte på klinikken i Stavanger) det du skal bruke fra din behandler. I et par dager i forkant må du unngå enkelte matvarer og tilskudd. Veiledning kommer sammen med prøvetaknings kit.

BESTILL OG BETAL

Så snart du har bestilt får du en ordre bekreftese og vi sender deg prøvetaknings kit i posten (eller du setter opp en time og kommer på klinikken i Stavanger på Kilden kjøpesenter.)

TA URINPRØVE OG SEND INN

Midtstråleurin fra morgenurin samles i et rent beger.
Innsamlingsstripsen gjennomfuktes og oveflødig urin dryppes av stripsen.  Deretter henges stripsene fritt og lufttørker i 12 timer før de puttes i glidelåsposen og returneres sammen med rekvisisjon i vedlagte returkonvolutt.

FÅ RESULTAT PÅ MAIL OG SETT OPP TIME FOR GJENNOMGANG

Etter ca 4 uker mottar du ditt resultat av testen elektronisk. Du setter opp din forhåndsbetalte time (45 minutter) for personlig veiledning enten på kontoret hos oss eller vi ringer deg til avtalt tid på foretrukket måte (Skype/Facetime/telefon).


Få oversikt over ditt cellestoffskifte og belastning av kjemiske miljøgifter.

Du får full rapport og en forenklet oversikt med personlig gjennomgang av ditt resultat

Urin prøven tas  hjemme og sendes til US Biotek for analysering.  Analysesvar sendes din behandler som tar kontakt med deg for å gjennomgå ditt resultat, enten på klinikken eller over telefon/Skype/Facetime.

Dette er hva du får for 4800,- kr

 • Analyse av din urinprøve fra det anerkjente og velrennomerte laboratorie USbiotek.

 • Individuell rapport med resultat og individuell  tilskudds anbefaling/råd.

 • 45 minutters personlig konsultasjon med Naturterapeut Silje Tuxen Thingvoll

Bestill her 

Vi sender deg prøvetakings kit og veiledning så snart du har betalt.  Hvis du ønsker å hente og betale testen på selve klinikken i Stavanger (på Kilden kjøpesenter) så setter du bare opp en time via online booking systemet.

Veiledning om hvordan testen skal tas (urin prøve) og hvor den skal sendes følger etter bestilling.

Gjennomgang av resultat gjøres enten via telefon (Skype/Facetime) eller ved personlig oppmøte på klinikken ved Kilden Kjøpesenter Stavanger.

P.S.: Du kan ha mer kontroll over egen helse enn du tror og det er absolutt verdt innsatsen!.

En har (og har alltid hatt) mer kontroll over egen helse enn man tror.”